NOVOSTI

Raspored događanja

Obrazovanje u intenzivnoj skrbi

Autori: Donald Peran, Tomislav Hunić Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB Ključne riječi: Edukacija, iskustvo, učenje, intervencije Kongres/Simpozij: ''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i ''8. Međunarodni kongres WFCCN-a'' Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15....

ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA S ATREZIJOM JEDNJAKA

Autori: Gordana Car Ustanova zaposlenja: KBC Sestre milosrdnice, Zagreb Ključne riječi: atrezija jednjaka, novorođenče, medicinska sestra Kongres/Simpozij: ''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i ''8. Međunarodni kongres WFCCN-a'' Mjesto i vrijeme održavanja:...

Protokoli na anesteziji

Autori: Agneza Glavočić, Nikolina Humeljak Ustanova zaposlenja: KBC Sestre milosrdnice, Zagreb Ključne riječi: pacijent,anestezijski tehničar,protokoli na anesteziji,provođenje zadanih standarda Kongres/Simpozij: ''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i ''8....

Hemofagocitna limfohistiocitoza

Autori: Ivana Blažević, Mirjana Kakša, Veronika Miljanović Vrđuka Ustanova zaposlenja: KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb Ključne riječi: hemofagocitna limfohistiocitoza, multisustavna bolest, medicinska sestra Kongres/Simpozij: ''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i...

Visok rizik za dehidraciju

Autori: Stela Levak, Suzana Hasan-Palaković Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB Ključne riječi: dehidracija, sestrinska dijagnoza, visok rizik za dehidraciju Kongres/Simpozij: ''5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a'' i ''8. Međunarodni kongres WFCCN-a'' Mjesto i vrijeme...

Implementation of a medical emergency team

Autor: Andreas Schäfer, Patrick Müller-Nolte Ustanova zaposlenja: ASKLEPIOS-Klinik Schwalmstadt (GERMANY) Ključne riječi: avoidable inter-clinical emergency situations, medical emergency team, basic life support, wastage of ressources, preventive emergency management...