Autori: Stela Levak, Suzana Hasan-Palaković

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: dehidracija, sestrinska dijagnoza, visok rizik za dehidraciju

Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

Visok rizik za dehidraciju je sestrinska dijagnoza koja se često susreće u kliničkom radu od hitnih prijemnih, zaraznih, do klasičnih kliničkih odjela (otorinolaringoloških i maksilofacijalnih) čak i psihijatrijskih. Također, učestalost ove dijagnoze je velika bilo da se radi o skrbi za bolesnike diječije dobi, pa sve do njege starijih i umirućih bolesnika. Kako dakle dehidracija može pratiti mnoge bolesti i često se susreće u praksi, neophodno je da medicinske sestre u svom radu kontinuirano usvajaju nove teorijske odrednice, ali i praktične vještine kako bi se otklonio rizik za nastanak dehidracije, odnosno provele pravodobne i ispravne intervencije ukoliko nastupi dehidracija.