Autori: Donald Peran, Tomislav Hunić

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: Edukacija, iskustvo, učenje, intervencije

Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

ŠTO JE EDUKACIJA?

Edukacija je akt ili proces davanja ili stjecanja određenog znanja ili vještina vezanih za određenu profesiju
Viši rodni pojam za obrazovanje i odgoj

TKO KOGA EDUCIRA?

Medicinska sestra-tehničar s dovoljno specifičnih znanja, iskustva i kompetencija
Mora imati sposobnost davanja prednosti bitnijem, te spretnost i brze reakcije u hitnim stanjima (nema mjesta niti potrebe za panikom)

EVALUACIJA EDUKACIJE
Zadovoljstvo izvoditeljem edukacije
Korisnost edukacije za praktični rad
Sadržaj edukacije
Vremenski okvir i trajanje edukacije
Jasna tumačenja
Radionica

ZAKLJUČAK
Međusobna edukacija osoblja u JIL-u je dio svakodnevnice jer stalno učimo jedni od drugih, a samo timskim radom možemo postići najbolje rezultate kako za sebe tako i za pacijente