Autori: Agneza Glavočić, Nikolina Humeljak

Ustanova zaposlenja: KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Ključne riječi: pacijent,anestezijski tehničar,protokoli na anesteziji,provođenje zadanih standarda

Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

Protokoli su preporuke kojih se treba držati u radu , stručna pravila rada koja su proizašla iz dobre medicinske prakse.Za provođenje zadanih standarda na anesteziji je zaslužan anesteziološki tim koji čine anesteziolog i anestezijski tehničar.Da bi ih pravilno provodili trebaju biti upoznati sa standardima.Nepridržavanje standarda dovodi do kršenja protokola rada.Anesteziolog radi plan anesteziološke skrbi,u suradnji sa anestezijskim tehničarom,sa kojim treba biti upoznat pacijent.Pacijent prije anestezije treba dati suglasnost u pismenom obliku koji je sastavni dio medicinske dokumentacije i bez kojeg se ne može pristupiti anesteziji.Kvalificirano anesteziološko osoblje stalno je prisutno na mjestu gdje se je potrebna anesteziološka skrb.Prije anestezijska priprema pacijenta se radi u anesteziološkoj ambulanti i na odjelu gdje se određuje premedikacija za pacijenta.Od preuzimanja pacijenta od odjelnih sestara anestezijski tehničar je dužan provoditi postupke prema zadanim standardima , te je odgovoran za sigurnost pacijenta.Priprema za anesteziju se radi u sobi u sobi za pripremu koja se nalazi u operacijskom traktu gdje se pacijentu postavlja venski put.Anestezijski postupci se provode u operacijskoj sali za ispravnost anesteziološke opreme je zadužen anesteziolog i anestezijski tehničar, za ispravnost anesteziološkog aparata , lijekova i infuzijskih otopina.Poslijeoperacijska skrb za pacijenta se odvija u sobi za buđenje gdje njegovo stanje prati tehničar uz anesteziologa. Do izmjene protokola može doći u hitnim stanjima.