Autori: Ivana Blažević, Mirjana Kakša, Veronika Miljanović Vrđuka

Ustanova zaposlenja: KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb

Ključne riječi: hemofagocitna limfohistiocitoza, multisustavna bolest, medicinska sestra

Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

HLH je sindrom koji spada u grupu bolesti histiocita ,koji se često javlja u dječjoj
dobi,a karakterizira ga aktivacija ili proliferacija monocitno-makrofagnog sustava. Infiltracija histiocitima može biti ograničena na kosti i kožu ili se može manifestirati kao teška multisustavna bolest.
U radu je prikazan slučaj djevojčice I.A koja se u dobi od 5 godina zaprima u JiL zbog općeg pogoršanja. Bolest se manifestirala prvotno visokim febrilitetom, bolovima u gležnju, te promjenama na koži koje kasnije progrediraju u jaki kofluirajući vaskulitičan osip .Stanje pacjentice svakodnevno se pogoršavalo iz sekunde u sekundu .Provedenom opsežnom dijagnostičkom obradom dođe se do dijagnoze, te se odmah uvodi imunosupresivna, imunomodulatorna te citostatska terapija .Napredovanjem bolesti dolazi do brojnih komplikacija od totalne aplazije koštane srži, pogoršanja neurološkog statusa, opsežne hematurije, otežane derivacije urina i kompletnog multiorganskog zatajenja .
Uloga medicinske sestre je od velike važnosti. Medicinska sestra mora biti dobro educirana kako bi znala pravovremeno reagirati na svaku pa i minimalnu promjenu stanja bolesnika. Medicinska sestra je osoba koja je najviše u kontaktu sa bolesnikom, koja primjenjuje sva pravila asepse i poštuje pravila obrnute izolacije. Kod ovih pacijenata velika se pozornost posvećuje prevenciji infekcija zbog njihovog izuzetno narušenog imunološkog sustava. Provođenjem kvalitetne skrbi i njege ona doprinosi bržem oporavku i izlječenju djeteta.