Protokoli na anesteziji

Autori: Agneza Glavočić, Nikolina Humeljak Ustanova zaposlenja: KBC Sestre milosrdnice, Zagreb Ključne riječi: pacijent,anestezijski tehničar,protokoli na anesteziji,provođenje zadanih standarda Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i...

Hemofagocitna limfohistiocitoza

Autori: Ivana Blažević, Mirjana Kakša, Veronika Miljanović Vrđuka Ustanova zaposlenja: KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb Ključne riječi: hemofagocitna limfohistiocitoza, multisustavna bolest, medicinska sestra Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres...

Visok rizik za dehidraciju

Autori: Stela Levak, Suzana Hasan-Palaković Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB Ključne riječi: dehidracija, sestrinska dijagnoza, visok rizik za dehidraciju Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”...