Target-controlled infusion (TCI)

Target-controlled infusion (TCI) automatizira doziranje intravenskih lijekova tijekom operacije. Nakon što anesteziolog podesi željene parametre u računalu i pritisne tipku za pokretanje, sustav upravlja infuzijskom pumpom, dok ga nadzire anesteziolog. TCI je siguran i učinkovit kao i ručno kontrolirana infuzija.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15886597/