Akutna mijeloična leukemija (AML)

Akutna mijeloična leukemija (AML) je klonska bolest koju karakterizira proliferacija i nakupljanje mijeloidnih progenitornih stanica u koštanoj srži, što u konačnici dovodi do zatajenja hematopoeze. Kombinacije AraC-a i antraciklina i dalje su glavni oslonac indukcijske terapije, a uporaba visokih doza AraC-a sada je standardna konsolidirajuća terapija u bolesnika s AML-om u dobi <60 godina.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20110045/