SESTRINSKA PROCJENA I TRETMAN BOLI

Irena Kovačević, Valentina KrikšićKB “Sestre Milosrdnice”, Zagreb

Zdravstveno veleučilište Zagreb, KB “Sestre Milosrdnice”, Zagreb

bol, definicija, procjena, bolesnik, skala boli

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Definicija boli (IASP and APS) “Bol je neugodno osjetno i emocionalno iskustvo povezano aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.” Bol sadrži više komponenti Utječe na psihičko i fizičko funkcioniranje Kompleksno je iskustvo Nije predvidljiva Djeluje na sve organe i organske sustave Definicija boli (IASP and APS) “Bol je sve što osoba koja je doživljava kaže da jest i postoji kadgod ona kaže da postoji.” McCaffery, 1968 Tretiranje boli Poštovanje dostojanstva svake osobe - obvezuje kontrolu boli Pacijentova prava na ublažavanje boli Odgovornost ustanove Profesionalna odgovornost Suosjećanje na prvom mjestu Znanje Resursi Pristup Učinkovito tretiranje boli polazi od dobre procjene i evaluacije postupaka Ključni element uspjeha je korištenje skale boli Naš će bolesnik očuvati svoje ljudsko dostojanstvo i povjerenje u cjelokupni zdrav. tim, bez obzira na težinu bolesti i konačni ishod liječenja

preuzmi dokument

Tretman boli kod torakokirurških bolesnika u JIL-u unutar 24h

Vedran Dumbović, Matija Žuk, Ružica Živanović, Ana Savović

Klinika za plućne bolesti ''Jordanovac'', JIL torakalne kirurgije, Zagreb

bol, torakalne operacije, analgezija, JIL

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Bol je subjektivni, neprijatni, senzorni i emocijski doživljaj praćen stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Neki ljudi mogu osjećati bol bez oštećenja tkiva ili patofizioloških procesa, što govori o psihološkim uzrocima. Bol je često osnovni simptom neke unutarnje bolesti i ima važnu biološku funkciju u upozorenju da se nešto događa u organizmu. Bol je ujedno jedan od zaštitnih mehanizama organizma koji se javljaju kad se bilo koje tkivo u organizmu ošteti. Prilikom pojave boli čovjek refleksno reagira nastojeći se riješiti tog podražaja. Ako se izgubi mogućnost osjeta boli kao naprimjer kod oštećenja leđne moždine, ova refleksna reakcija izostane, pa na mjestima pritiska pojedinog dijela organizma nastaje ishemija, što rezultira stvaranjem dekubitusa. Bol najčešće nastaje podraživanjem specijaliziranih osjetnih receptora koji se nazivaju nociceptori. Ova se osjetna tjelešca mogu naći u svim organima, a najbolje su ispitani nociceptori kože. Kirurški zahvati na toraksu i gornjem abdomenu dovode do pojave snažne dinamičke boli ( kašalj, duboko disanje) te specifičnih respiracijskih, kardiovaskularnih i gastrointestinalnih komplikacija. U ovom radu kroz dvomjesečno istraživanje stupnja boli kod torakokirurških pacijenata u prvih 24h nastojimo razlučiti i prikazati koja vrsta analgezije ima bolje učinke pri spriječavanju jake akutne poslijeoperacijske boli.

preuzmi dokument

TRAHELEKTOMIJA U 19. TJEDNU TRUDNOĆE

Trifunčević Slavica

Institut za Onkologiju Vojvodine, Odelenje za anesteziju i intenzivnu nege, Sremska Kamenica, Srbija

trahelektomija, karcinom grlića maternice, prikaz slučaja

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Trahelektomija predstvlja kiruršku metodu liječenja ranog invazivnog karcinoma grlića materice, sa akcentom očuvanja fertilne sposobnosti pacijentice. Pacijentica stara 27 god.operirana ovom metodom u 19. tjednu trudnoće,sa dokazanim karcinomom grlića materice. Nakon obavljene kirurške intervencije, pacijent ica se smješta u jedinicu intenzivne njege na tretman i zbrinjavanje po progresivnom tipu zdravstvene njege. Spriječiti rane postoperativne komplikacije uz intenzivni nadzor, terapiju, n jegu i kontinuirani monitoring trudnice i ploda. Peti postoperativni dan poslije kliničkog pregleda i fetalnog ultrazvuka, isključeno prsnuće plodovih ovojaka. Pacijentica otpuštena 14-ti postoperativni dan u dobrom općem stanju. Graviditet uspješno očuvan do nešto ranijeg termina porođaja koji se završava carskim rezom i rođenjem d jeteta. U siječnju 2009 god. uredan onkološki i akušerski nalaz, pacijentica gravidna drugi put.

preuzmi dokument

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

Tajana Bračko Hadžija

Jedinica reanimatologije, anesteziologije i intenzivnog liječenje, Odsjek intenzivnog liječenja OB"Dr.T.Bardek", Koprivnica

intenzivno liječenje, upravljanje, organizacija rada, edukacije, kompetencije

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Liječenje kritično bolesnog pacijenta čiji se život može održati samo s pomoću kompleksnog liječenja zove se intenzivno liječenje. Takav oblik liječenja zahtjeva praćenje svih vitalnih funkcija organizma. Da bi odsjek intenzivnog liječenja pravilno funkcionirao nužni su ljudski, tehnološki, farmakološki i prostorni uvjeti. Rad u odsjeku intenzivnog liječenja je multidisciplinaran i timski, praćen tehnološki najsavršenijom opremom koja se rabi u medicini u svrhu dijagnostike, monitoringa i terapijskih postupaka, a svakako neizostavan je i informatički sustav. Prva soba za intenzivnu njegu u koprivničkoj bolnici otvara se 1968. godine. Usporedno sa razvojem medicine i tehnike dolazi do značajnih promjena na ovom području u smislu prostora, opreme, ljudskih resursa i cjelokupne organizacije. Odsjek danas ima 12 intenzivnih kreveta, djeluje kao centralna jedinica gdje se zbrinjavaju svi vitalno ugroženi pacijenti. Rad je smjenski sa 4 sestre u smjeni od ukupno 23. Moderne tehnike u liječenju i zbrinjavanju pacijenata u odsjeku intenzivnog liječenja zahtijevaju dobro organiziran timski rad, veliko znanje i hrabrost medicinske sestre te poštovanje prema bolesnicima koji ovdje vode borbu za život. Uz brojnu opremu, protokole, kontinuiranu edukaciju i požrtvovan rad nastojimo našim pacijentima pružiti najbolju moguću skrb.

preuzmi dokument