Irena Kovačević, Valentina KrikšićKB “Sestre Milosrdnice”, Zagreb

Zdravstveno veleučilište Zagreb, KB “Sestre Milosrdnice”, Zagreb

bol, definicija, procjena, bolesnik, skala boli

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Definicija boli (IASP and APS)
“Bol je neugodno osjetno i emocionalno iskustvo povezano aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.”
Bol sadrži više komponenti
Utječe na psihičko i fizičko funkcioniranje
Kompleksno je iskustvo
Nije predvidljiva
Djeluje na sve organe i organske sustave
Definicija boli (IASP and APS)
“Bol je sve što osoba koja je doživljava kaže da jest i postoji kadgod ona kaže da postoji.”
McCaffery, 1968
Tretiranje boli
Poštovanje dostojanstva svake osobe - obvezuje kontrolu boli
Pacijentova prava na ublažavanje boli
Odgovornost ustanove
Profesionalna odgovornost
Suosjećanje na prvom mjestu
Znanje
Resursi
Pristup
Učinkovito tretiranje boli polazi od dobre procjene i evaluacije postupaka
Ključni element uspjeha je korištenje skale boli
Naš će bolesnik očuvati svoje ljudsko dostojanstvo i povjerenje u cjelokupni zdrav. tim, bez obzira na težinu
bolesti i konačni ishod liječenja

preuzmi dokument