Tajana Bračko Hadžija

Jedinica reanimatologije, anesteziologije i intenzivnog liječenje, Odsjek intenzivnog liječenja OB"Dr.T.Bardek", Koprivnica

intenzivno liječenje, upravljanje, organizacija rada, edukacije, kompetencije

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Liječenje kritično bolesnog pacijenta čiji se život može održati samo s pomoću kompleksnog liječenja zove
se intenzivno liječenje.
Takav oblik liječenja zahtjeva praćenje svih vitalnih funkcija organizma.
Da bi odsjek intenzivnog liječenja pravilno funkcionirao nužni su ljudski, tehnološki, farmakološki i prostorni
uvjeti.
Rad u odsjeku intenzivnog liječenja je multidisciplinaran i timski, praćen tehnološki najsavršenijom opremom
koja se rabi u medicini u svrhu dijagnostike, monitoringa i terapijskih postupaka, a svakako neizostavan je i
informatički sustav.
Prva soba za intenzivnu njegu u koprivničkoj bolnici otvara se 1968. godine.
Usporedno sa razvojem medicine i tehnike dolazi do značajnih promjena na ovom području u smislu
prostora, opreme, ljudskih resursa i cjelokupne organizacije.
Odsjek danas ima 12 intenzivnih kreveta, djeluje kao centralna jedinica gdje se zbrinjavaju svi vitalno
ugroženi pacijenti.
Rad je smjenski sa 4 sestre u smjeni od ukupno 23.
Moderne tehnike u liječenju i zbrinjavanju pacijenata u odsjeku intenzivnog liječenja zahtijevaju dobro
organiziran timski rad, veliko znanje i hrabrost medicinske sestre te poštovanje prema bolesnicima koji ovdje
vode borbu za život.
Uz brojnu opremu, protokole, kontinuiranu edukaciju i požrtvovan rad nastojimo našim pacijentima pružiti
najbolju moguću skrb.

preuzmi dokument