Autori: Dalibor Ratić, Željko Vlaisavljević, Slavica Trifunčević, Jacinta Idžaković

Ustanova zaposlenja: KBC OSIJEK, KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD (SRBIJA), INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA (SRBIJA), KBC RIJEKA

Ključne riječi: transfuzija, sigurnost, edukacija

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Transfuzija krvi u biološkomu smislu jedan je od najsloženijih medicinskih zahvata i zahtijeva dobru i trajnu edukaciju medicinskih sestara/tehničara, te timski rad. Djelotvornost i sigurnost primjene krvi i krvnih pripravaka ovisi o edukaciji i znanju svih sudionika tima koji primjenjuje transfuziju. Svaki korak u transfuzijskomu liječenju može izazvati ili biti uzrok pogrješke, koja može imati smrtni ishod za bolesnika. Zbog ljudskih pogrješaka događaju se fatalne posljedice u primjeni krvnih pripravaka. Griješi se najčešće u identifikaciji bolesnika i obilježavanju uzoraka, te primjeni pogrješnih pripravaka zbog netočne identifikacije bolesnika prilikom primjene pripravaka. Istraživanjem je utvrđeno deficijentno znanje medicinskih sestara o pripremi pacijenta za primjenu transfuzije (31% netočnih odgovora), rukovanje i transport krvnih pripravaka iz transfuzijske službe (24% netočnih odgovora), aktivnosti medicinskih sestara neposredno prije primjene transfuzije (52% netočnih odgovora), aktivnosti medicinskih sestara neposredno nakon primjene i tijekom transfuzije (53% netočnih odgovora), te neželjene transfuzijske reakcije odnosno komplikacije povezane s transfuzijom krvi (43% netočnih odgovora). Dobiveni rezultati mogu poslužiti kao poticaj za izradu Standardiziranih operativnih protokola vezanih uz primjenu krvnih pripravaka, te edukaciju medicinskih sestara koje svakodnevno sudjeluju u njihovoj primjeni. Prava krv, pravom bolesniku, na pravi način u pravo vrijeme je imperativ sigurnosti transfuzijskog liječenja i sigurnosti bolesnika o kojima skrbimo.