Autori: Zdenko Glavašić

Ustanova zaposlenja: KBC OSIJEK

Ključne riječi: medicinske sestre/tehničari, maligne bol, opioidi, suzbijanje boli

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Prema statistici SZO-e, oko 70 posto ljudi oboljelih od karcinoma umire u bolovima. Oslobađanje od boli osnovno je pravo svakog čovjeka i ono je ograničeno samo našim (ne)znanjem

Cilj: Utvrditi znanje i stavove medicinskih sestara o liječenju maligne boli. Ima li razlike u znanju i stavovima s obzirom na stručnu spremu i odjel na kojem rade.

Nacrt studije: presječna studija

Ispitanici i metode: Sudionici istraživanja su sestre/tehničari zaposleni na Klinici za anesteziologuju reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinici za ginekologiju i Klinici za onkologiju KBC Osijek. Podatci su prikupljeni putem ankete koja je konstruirana za potrebe ovog istraživanja.

Rezultati: Istraživanje je uključivalo 40 ispitanika oba spola. Srednja dob svih ispitanika je 43,7 godine. Među sudionicima istraživanja prevladavale su žene, s udjelom od 78%. Prema razini obrazovanja zastupljeniji su ispitanici srednje stručne spreme. Svi ispitanici njih 40, su se susreli s bolesnicima koji boluju od maligne bolesti, njih 36 smatra da isti trpe velike bolove, a 21 ispitanik smatra da bolesnici s malignom bolesti ne dobiju zadovoljavajuću analgetsku terapiju. Od ukupnog broja ispitanih njih 8 ne zna bi li pristali da se njima bliska osoba liječi opijatima u slučaju maligniteta, a 1 ispitanik ne bi pristao. Od ukupnog broja ispitanih njih 10 ne zna mogu li opijati izazvati ovisnost u kratkom vremenu korištenja, a 25 ispitanika zna da opijati mogu izazvati depresiju disanja. Više od polovine ispitanih, njih 24, smatra da se sestre nisu dovoljno educirane za provođenje suzbijanja maligne boli.

Zaključak: Zdravstveno osoblje zaposleno na Klinici za anesteziologuju reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinici za ginekologiju i Klinici za onkologiju KBC Osijek u svom radu se susreću s onkološkim bolesnicima. Ispitanici smatraju da bolesnici oboljeli od karcinomske bolesti trpe velike bolove koji nisu adekvatno tretirani iz straha od opioida. Sestre smatraju da nisu dovoljno educirane za provođenje suzbijanja karcinomske boli. Pokazuje se potreba za dodatnom edukacijom iz ovog područja ili organiziranje službe koja bi se bavila isključivo područjem liječenja maligne boli.