Bojan Đekić

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

perkutana traheotomija, izvođenje postupka, zadaci med. Sestre

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Još je uvek diskutabilno, mnogi autori se zalažu za ranu traheostomu do 7 dana. 1989 na Konsensus konferenciji o veštačkom disajnom putu kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji predloženo je da je intubacija prihvatljiva ukoliko je potrebna do 10 dana i traheostomija ukoliko je održavanje disajnog puta duže od 21 dan.
Perkutana dilataciona traheotomija je, uz poštovanje preporuka za izbor bolesnika i izvođenje postupka, jednostavna i sigurna metoda obezbeđivanja disajnog puta; komplikacije su retke, mogu se predvideti i sprečiti optimalno vreme traheotomije je kontroverzno pitanje i odluka o traheotomiji donosi se na individualnoj osnovi u poređenju sa hirurškom, cost-benefit odnos je na strani perkutane tehnike.
Perkutana traheotomija je preporučena kao metoda izbora za elektivnu traheotomiju kod kritično bolesnih.
Dobre strane perkutane tehnike ne umanjuju značaj hirurške traheotomije kod bolesnika sa kontraindikacijama, nepovoljnom anatomijom i nespelim pokušajima perkutane traheotomije

preuzmi dokument