Dubravka Jerković, Nikolina Bogojević, Jasna Horvat

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Klinika za plućne bolesti "Jordanovac", Zagreb

Alopacia areata, alopecia totalis, alopecia universalis, androgena alopecia, steroidi, vlasulje, NAAF (National Alopecia Areata Foundation)

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Alopecia areata (lat. područna ćelavost) se objašnjava kao autoimuna bolest kojem tijelo napada samo sebe,
u ovom slučaju vlastite folikule dlake. Pogađa 2 % svake populacije, to znači 80 000 ljudi samo u Hrvatskoj.
Istraživanja su pokazala da je alopecija zapisana u našim genima, a za njeno injiciranje je potreban neki
činitelj (lijekovi, cjepiva, bolest, stres...).
Gubitak kose može obuhvatiti samo dio vlasišta u obliku malih golih krugova, što se naziva alopecia areata.
Ukoliko se krugovi šire i spoje, riječ je o alopeciji totalis u kojoj cijela glava ostaje gola. A ako se proširi na
cijelo tijelo, tada se radi o alopeciji universalis. Pacijenti većinom nemaju neke druge sistemske probleme
iako se radi o autoimunoj bolesti, bolje rečeno stanju, no ipak treba provesti medicinka testiranja. Liječi se
injekcijama steroida, oralnim kortikosteroidima, UV terapijom, a rezultati liječenja su jako upitni. Pacijenti na
kraju posežu za umecima, vlasuljama, tupeima ili muškarci obriju glavu, što je danas vrlo moderno.
Androgena alopecija ( muški i ženski oblik ćelavosti) nastaje kombinacijom poremećaja hormona i genetike
koji su neophodni za razvoj muških hormona prisutnih i u muškaraca i u žena.
NAAF je najveća institucija na svijetu, sa sjedištem u SAD-u, a udružuje ljude koji su izgubili kosu zbog
alopecie areate. Potiče i financira medicinska istraživanja za učinkovitije liječenje i dobivanje konačnog
lijeka, te osigurava potrebne informacije svojim članovima i javnosti. Pomaže ljudima da se ne osjećaju
napušteni i neshvaćeni zbog gubitka kose, pogotovo djeci, a okuplja čitav med. tim od psihologa, sociologa ,
pedagoga....
Alopecija se doživljava kao trgedija, budući da živimo u društvu koje ljepotu kose izjednačuje sa
atraktivnošću. Imajući u vidu da bolest može pogoditi svakoga, ljudi rado primaju dodatne informacije, ali kad
ih to stanje i same zadesi, tešk o mogu o tome govoriti. U takvim situacijama najviše pomaže zdrav humor, te
pozitivan stav prema životu.

preuzmi dokument