Draženka Maras, Izabela Lukšić

Klinika za pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb

aplazija, izolacija, dekontaminacija, dijete

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Za krajnji pozitivni ishod liječenja važno razdoblje nakon transplantacije, jer je bolesnik bez
funkcije krvotvornog i imunološkog sustava. Zbog toga je bolesnik izložen brojnim rizičnim
komplikacijama, kao što su teške infekcije, sklonost krvarenju te toksičnosti kemoterapije. Da bi
se te komplikacije spriječile ili svele na najmanju moguću mjeru, bolesnik se smješta u obrnutu
izolaciju.
Obrnuta izolacija je način zaštite bolesnika od razvoja infekcija uzrokovanim mikroorganizmima
koji mogu biti u okolini ili ih mogu prenijeti zdravstveni radnici ili posjetitelji. Da bi se to spriječilo, u
bolesnikov boks se ulazi kroz predvorje u kojem se nalaze umivaonik, dezinfekcijska sredstv a,
jednokratni ručnici za ruke te jednokratna zaštitna odjeća kao što su ogrtači, maske, rukavice,
kape, navlake za cipele. Bolesnik se nalazi u „sterilnoj“ okolini, steriliziraju se posteljina, pidžame,
kao i ostali pribor potreban za bolesnika. Također p rima i sterilnu hranu koja se doprema iz
glavne kuhinje u posebnom kontejneru samo za tog bolesnika.
Takvim načinom funkcioniranja, profesionalnim odnosom prema bolesniku i motiviranošću
zdravstvenih radnika različitih profila rezultirat će njegovim bržim oporavkom i pridonijeti boljem i
kvalitetnijem funkcioniranju kod kuće.

preuzmi dokument