Hrvoje Premuž, Adriana Maljković

OB ''Josip Benčević'' Slavonski Brod

NIV, sestrinska skrb, zdravstvena njega, KOBP

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Neinvazivna ventilacija (NIV) se primjenjuje kod pacijenata s poremećajima funkcije respiratornog
sustava; prisustvo hiperkapnije koja progredira do acidoze i alveolarne hipoventilacije svakako jest
preduvjet za primjenu NIVe.
Stanja su to tzv. zatajenja respiratorne pumpe, kojega karakterizira nemogućnost zadovoljenja
metaboličkih zahtjeva organizma u smislu nemogućnosti postizanja balansa između metaboličke
produkcije ugljičnog dioksida i njegove eliminacije respiracijskim procesom.
Uloga medicinske sestre kod zdravstvene njege i skrbi za pacijenta na NIVi je iznimno značajna iz više
razloga. Na prvom mjestu je to pomoć pacijentu kod oslobađanja od anksioznosti od novog postupka,
straha od maski za NIVu, kao i neizvjesnosti ishoda terapije.
Poznavanje sredstava kojima se provodi NIVa, potom i postavljanje na pacijenta, predstavlja izazov za
sestrinski tim, u smislu suradnje s pacijentom te prevencije mogućih komplikacija poput nastanka
dekubitusa na licu pacijenta itd.
Prema NANDi postoji niz sestrinskih dijagnoza koje se primjenjuju kod pacijenata na invazivnoj
mehaničkoj ali i neinvazivnoj ventilaciji. Isti sustav donosi i sestrinske intervencije te ishode kod
pacijenata na NIVi. U daljnjem je razvoju hrvatskog sestrinstva, napose intenzivne skrbi, potrebno
uvoditi i eventualno modificirati na hrvatske uvjete, sestrinske dijagnoze, intervencije i ishode
zdravstvene njege pacijenata sa sve češćim respiratornim zatajenjem, osobito kao posljedica KOBP.

preuzmi dokument