Dubravka Jerković, Adela Brežni

KBC Zagreb, Klinika za torakalnu kirurgiju, Jedinica intenzivnog liječenja

lobus, lobektomija, bilobektomija, pulmektomija, Bülau drenaža, usisna drenaža

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Pluća se dijele na lijevo i na desno plućno krilo.Lijevo plućno krilo podijeljeno je na dva režnja ili lobusa a desno na tri.
Resekcija pluća je operativno odstranjenje jednog dijela pluća.
Pulmektomija je odstranjenje čitavog plućnog krila.
Lobektomija je odstranjenje plućnog režnja.
Bilobektomija je odstranjenje jednog dijela režnja.
Drenaža prsišta je postupak kojim se dren postavlja u pleuralnu šupljinu radi evakuacije tekućeg sadržaja.Razlikujemo dvije vrste drenaža:zatvorena drenaža po Bülau te usisna drenaža.Zatvorena Bülau drenaža primjenjuje se kod pulmektomije.Usisna drenaža je također zatvorena te se stvaranjem negativnog tlaka siše tekućina iz prišta,primjenjuje se kod lobektomija i bilobektomija.
Pacijent se nakon resekcijskog zahvat smješta u Jil,te zahtijeva stalni nadzor i monitoring.Intervencije medicinske sestre su usmjerene ka otklanjanju boli,spriječavanju mogućih komplikacija,poticanje pacijenta na pravilno iskašljavanje te na važnost istoga,pomoći kod samozbrinjavanja.praćenje količine drenažnog sadržaja.

preuzmi dokument