Mahira Čolaki, Svjetlana Miškić

J.U. Opća bolnica “ Prim. Dr Abdulah Nakaš“ (BiH)

mehanička ventilacija, njega; zdravstvena njega, organizacija i administracija, komplikacije

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Zdravstvena njega pacijenta na mehaničkoj ventilaciji zahtijeva komleksan sistem znanja i
vještina cjelokupnog zdravstevnog tima. Mehanička ventilacija je način disanja koji se
ostavruje aparatom ili je samo privremena mjera podrške plućnoj fukciji dok pacijent ne
uspostavi spontano disanje bez dodatne pomoći. Posebnu pažnju medicinsko osoblje treba
posvetiti higijenskim uslovima koji se moraju provoditi da bi se suzbili različiti vidovi infekcija,
kao jedan od najbitnih preduvjeta za uspješno ozdravljenje pacijenta.

preuzmi dokument