Puhač Gordana, Dušak Jelena

OB ''dr. T.Bardek'' Koprivnica

pacijent, zdravstvena njega, infekcija, dekolonizacija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Acinetobakter je bakterija rasprostranjena u prirodi.
Postoji više od 20 tipova takvih bakterija.
Acinetobakter baumannii kod imunokompromitiranih ljudi izaziva infekciju.
Infekcije su uglavnom vezane uz intenzivnu skrb i invazivno liječenje.
Prenosi se direktnim kontaktom,izravno ili neizravno.
Pozitivan nalaz ne znaći uvijek da se radi o infekciji,no potrebno je
primjeniti dodatne mjere u ophođenju s takvim pacijentima.
U radu bi željeli prikazati naćin rada s takvim pacijentima,odnosno
zdravstvenu njegu pacijenata koji su MRAB pozitivni.

preuzmi dokument