TRANSFUZIJA KRVI, ULOGA MEDICINSKE SESTRE U TRANSFUZIJSKOM LIJEČENJU.

Transfuzija krvi podrazumijeva liječenje bolesnika transfudiranjem krvnih pripravaka od davatelja, koji mogu biti dobrovoljni ili plaćeni, bolesnicima za koje mora postojati pravilno postavljena indikacija. Krvni pripravci su lijekovi koji su dobiveni iz ljudske krvi fizikalnim postupcima i/ ili frakcioniranjem svježe smrznute plazme. Upravo transfuzija krvi omogućuje izvođenje raznih operativnih zahvata koji bi u suprotnom bili neizvedivi. Svrha trasfuzijskog liječenja je najčešće nadoknada ili korekcija pojedinih krvnih sastojaka. Budući da je nemoguće naći potpuno identičnu krv davatelja i bolesnika, provode se prijetransfuzijska testiranja i davatelja krvi i bolesnika. Uloga sestre započinje uzimanjem krvi davatelja i bolesnika kako bi se mogla provesti potrebna testiranja u prijetransfuzijskom periodu. Tijekom transfuzije krvi sestra mora pratiti vitalne znakove te o svakoj promjeni njihove vrijednosti obavijestiti liječnika. Nakon što je provedena transfuzija krvi, sestra i dalje mora pratiti vitalne znakove bolesnika, ali i simptome transfuzijskih komplikacija kako bi se moglo pravovremeno i točno djelovati.

http://www.shock-onlineedition.hr/magazines/32/99f758b40f846f901efced01b056369d.pdf?fbclid=IwAR1abO65plSCrmk_upljEpJb83-MM0cH_UFxAtLYZ-MXZO_nNuXjpOIOnI4