TROVANJE SINTETIČKIM DROGAMA

15.11.-15-12. MJESEC BORBE PROTIV OVISNOST

Znanstveni dokazi upućuju na to da su ovisnosti o drogama multifaktorijalni zdravstveni poremećaj udružen sa zdravstvenim problemima, siromaštvom, nasiljem, kriminalnim ponašanjem i društvenom isključenosti. Ovisnosti o drogama su, stoga, složeni zdravstveni problem s psihosocijalnim, okolišnim i biološkim odrednicama koje zahtijevaju zajednički multidisciplinarni i sveobuhvatni odgovor različitih institucija.

https://hrcak.srce.hr/file/18219