PREOPERATIVNI PREDIKTORI LOŠE KONTROLE AKUTNE POSTOPERATIVNE BOLI

Bol je neugodan osjet koji ukazuje da je tijelo oštećeno ili mu prijeti ozljeda. Bol počinje na posebnim receptorima za bol koji se nalaze svuda po tijelu. S obzirom na vrijeme trajanja bol se dijeli na akutnu i kroničnu. Neadekvatna postoperativna kontrola boli je česta i povezana je s lošim kliničkim ishodima. Bitno je na vrijeme identificirati prijeoperativne prediktore loše kontrole postoperativne boli koji se podvrgnuti operaciji kako bi se moglo adekvatno reagirati. Prema ovoj studiji najčešći preoperativni prediktori loše kontrole postoperativne boli su mlađa dob, ženski spol, pušenje, povijest simptoma depresije i anksioznosti, poteškoće sa spavanjem, viši indeks tjelesne mase, prisutnost prijeoperativne boli i korištenje prijeoperativne analgezije. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30940757/