Oralna njega u bolesnika na mehaničkoj ventilaciji

Oralna njega – važan čimbenik sestrinske zdravstvene njege, osobito kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji Brojnim studijama dokazano je da oralna njega dovodi do smanjenja incidencije VAP-a (ventilator associated pneumonia ili pneumonije uzrokovane mehaničkom ventilacijom)Medicinske sestre navode nužnost uporabe smjernica i preporuka koje su opisane u standardiziranom protokolu za zdravstvenu njegu usne šupljine, kao i nužnost uporabe alata za procjenu stanja usne šupljine.

https://hrcak.srce.hr/186116