Kronična bol i epidemiologija te njezin klinički značaj.

Kronična bol pogađa otprilike 20% odrasle europske populacije, a najčešća je kod žena i starijih osoba. Identificiranje čimbenika rizika izuzetno je važno jer omogućuje razvijanje strategija zdravstvene skrbi za smanjenje tereta kronične boli. Utjecaj boli na 20% stanovništva ima ogroman utjecaj na cijelo društvo. Određeni čimbenici rizika se ne mogu promijeniti, no na neke se može utjecati (npr. jačina boli i raspoloženje). Najčešći i najbrojniji čimbenici rizika su oni socio-demografski. Kronična bol se ne može riješiti razumijevanjem same nocicepcije boli nego je važno uzeti u obzir i sve rizične čimbenike.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23794640/