Liječenje boli u djece.

Liječenje boli djece specifično je zbog anatomskih, fizioloških i psiholoških razlika koje postoje između djece i odraslih. Bol kod djece susrećemo u hitnom prijemu, u poslijeoperacijskom tijeku, pri invazivnim dijagnostičkim u terapijskim postupcima. Da bismo bol u dječjoj dobi mogli uspješno liječiti, treba je prepoznati i kvantificirati. Znajući da u dječjoj dobi postoje akutna i kronična, maligna i nemaligna, nocicepcijska i neuropatska bol, uzimajući u obzir principe preventivne i multimodalne analgezije, koji uz farmakološke metode rabe i nefarmakološke postupke poput psihološkog liječenja boli, liječenje boli u dječjoj dobi mora biti uspješno. Jer, neodgovarajuće liječenje boli u tom vulnerabilnom periodu sazrijevanja može ostaviti dugoročne posljedice u psihofizičkom razvoju djeteta.

https://hrcak.srce.hr/127307