Smjernice za pružanje i procjenu nutricionističke potporne terapije u pedijatrijskog kritičnog bolesnika.

Znate li što je neophodno za pružanje i procjenu nutricionističke potporne terapije u pedijatrijskog kritičnog bolesnika?

Koriste li se na Vašim odjelima jednadžbe za procjenu kalorijskih potreba bolesnika?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28686844/