Nealkoholna masna bolest jetre definirana je pretjeranim nakupljanjem masti u jetri, koje se dokazuje histološki ili slikovnim metodama, uz odsustvo drugih uzroka steatoze. Uključuje dva entiteta: nealkoholnu masnu jetru i nealkoholni steatohepatitis s mogućnošću progresije prema fibrozi i cirozi. Procijenjena globalna prevalencija bolesti je oko 25% i dalje je u porastu. Patogeneza bolesti je složena, a najčešće je objašnjavana teorijom „dvostrukog udarca“, od kojih je prvi nakupljanje masti, a drugi oštećenje hepatocita i upala.

https://hrcak.srce.hr/173556