Znatan broj bolesnika poslije liječenja u jedinici za intenzivno liječenje (ICU) navodi postojanje važnih promjena u mentalnom zdravlju i u fizičkom funkcioniranju. Spomenute promjene svrstavaju se u sindrom postintenzivne skrbi (engl. PICS-post-intensive care syndrome). Procjenjuje se da kod 25 do 50% bolesnika nastaje neka disfunkcija iz sklopa sindroma postintenzivne skrbi.

https://hrcak.srce.hr/193846