Obzirom na sve veću uspješnost liječenja u jedinicama intenzivnog liječenja, problemi mentalnog zdravlja preživjelih postali su prioritet istraživanja. Između ostalih, PTKronična bubrežna bolest je vrlo rasprostranjena (10-13% populacije), ireverzibilna, progresivna i povezana s većim kardiovaskularnim rizikom. Bolesnici s ovom patologijom većinu vremena ostaju asimptomatski, a komplikacije tipične za bubrežnu disfunkciju vidljive su tek u naprednijim stadijima. Liječenje može biti konzervativno (bolesnici bez indikacije za nadomjesnu terapiju, obično oni s brzinom glomerularne filtracije iznad 15 ml/min) ili sa nadomjesna terapija (hemodijaliza, peritonealna dijaliza i transplantacija bubrega).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31939529