Anksioznost, depresija i stres kao odgovor na pandemiju bolesti koronavirusa-19

Anksioznost, depresija i stres su emocionalni pokazatelji koji su proizašli iz pandemije koronavirusa od njenog početka pa sve do danas. Izuzetno je važno prepoznavanje i pravodobno liječenje ovih stanja koja uvelike utječu na psihu i život čovjeka. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da trećina populacije izložene pandemiji može pretrpjeti razne psihopatološke manifestacije ovisno o stupnju ranjivosti pojedinca. U prošlosti se čovječanstvo suočavalo sa raznim zaraznim bolestima stoga se u današnjoj situaciji posebno ističe važnost posebnih mjera za prevenciju, dijagnostiku suzbijanje i liječenje psihopatoloških manifestacija koje se mogu pojaviti kao posljedica određene pandemije. Potrebno je primijeniti strategije koje smanjuju utjecaj lažnih vijesti koje dovode do anksioznih stanja te započeti rano liječenj u slučaju da do njih dođe.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33064695/