Veronika Miljanović - Vrđuka

Zavod za reanimaciju, anesteziju i intenzivno liječenje, Klinika za dječje bolesti, Zagreb

tumor Wilms, kirurško liječenje, kemoterapija, specifičnosti zdravstvene njege

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Wilmsov tumor čini 6-7% svih malignoma dječje dobi, a od svih solidnih tumora nalazi se na 3. mjestu,
odmah iza tumora SŽS-a i neuroblastoma. Najčešće se dijagnosticira između prve i četvrte godine života
djeteta. Današnja suvremena dijagnostika, ultrazvuk, CT i magnetska rezonanca omogućuju pouzdanu
dijagnozu i mogućnost adekvatnog izbora terapije.
Klinika za diječje bolest, Zagreb, je referentni centar za solidne tumore diječje dobi i prosječno godišnje
zaprimi 8-9 bolesnika sa Wilmsovim tumorom. Stopa petogodišnjeg preživljavanja iznosi preko 90%.
Odabir terapije ovisi o stadiju tumora, odnosno mogućnosti uspješnog kiruškog uklanjanja tumora. Tretman
se sastoji od kirurškog liječenja u kombinaciji sa kemoterapijom i katkad radioterapijom. Liječenje se
započinje kemoterapijom sa ciljem redukcije tumorskog tkiva prije pristupanja operativnom zahvatu.
Zdravstvena njega djeteta u JIL-u nakon operativnog zahvata odstranjivanja tumora te nefrektomije ili
heminefrektomije je specifična i zahtjeva visoku razinu znanja i sposobnosti medicinske sestre. Ona
obuhvača preoperativnu pripremu djeteta te postoperativno zbrinjavanje. Od iznimne je važnosti praćenje
vitalnih znakova, nadzor nad uspostavom diureze, praćenje sekrecije na redon dren, kontrola lokalnog
analgetskog katetera te pravovremeno uočavanje eventualnih komplikacija.

preuzmi dokument