Autori: Edo Karavdić

Ustanova zaposlenja: BiH

Ključne riječi: Centralni venski kateter, zamjena infuzijskih sistema, tehnika čišćenja , uloga medicinske sestre- tehničara

Kongres/Simpozij: ”5. Međunarodni kongres HDMSARIST-a” i ”8. Međunarodni kongres WFCCN-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 12.-15. travnja 2012. godine

Primjena centralnog venskog katetera zbog lakšeg pristupa krvno žilnom sistemu i hemodinamskog monitoriranja bolesnika postala je centralni dio savremene medicine. Centralni venski kateter od iznimne je važnosti za pacijente kojima je potrebno dugotrajno liječenje. Za razliku od perifernog, centralni venski pristup podrazumijeva postavljanje katetera u veliku venu, najčešće na vratu ili u grudnom košu.
Ovakav pristup omogućuje često uzimanje uzoraka krvi za dijagnostičke pretrage, kao i primjenu citostatika, krvnih pripravaka, velikih količina tekućine, hranjivih tvari, antibiotika i drugih lijekova.
U radu će biti prikazane procedure i tehike rukovanja sa centralnim venskim kateterom.