Petar Mirković

Prva hirurška klinika – JIL, Klinički centar Srbije, Beograd

stoma, uloga med. sestre/tehničara

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

U jedinicama intenzivne njege i terapije smješteni su pacijenti kojima je potrebna stalna njega, monitoring i
liječenje. Rad u jedinici intenzivne njege podrazumijeva rad multidisciplinarnog i multiprofesionalnog tima,
koji posjeduje određena znanja i vještine. Postoperativno zbrinjavanje pacijenata sa izvedenom stomom
tijekom prva 24 sata podrazumijeva potrebu promatranja bolesnika i potrebu intenzivnog liječenja. Na odjelu
intenzivne njege Prve hirurške klinike tijekom 2007. godine boravilo je 504 pacijenta kojima je operirano
debelo crijevo. Od tog broja kod 104 pacijenta izvedena je ileostom a, kod njih 69 kolostoma, a kod 22 wet
kolostoma.
Osnovna uloga medicinske sestre – tehničara u JIL kod bolesnika sa izvedenom stomom podrazumijeva
praćenje cjelokupnog stanja pacijenta i njegovih osnovnih fizioloških funkcija, uočavanje, tumačenje,
otklanjanje i liječenje već nastalih poremećaja. Monitoring obuhvaća praćenje sljedećih parametara: opće
stanje pacijenta, stanje svijesti, TA, puls, EKG, CVP, temperaturu, broj i kvalitetu respiracija, saturaciju,
diurezu, stanje kože i vidljivih sluzokoža, operativnu ranu, abdominalne drenove.
Kod operiranih u kolorektalnoj kirurgiji, svakako intemitentni monitoring zahtjeva i izvedena stoma. Prvo
stoma pomagalo postavlja se u operacijskoj sali, njega postavljaju kirurg i medicinska sestra –
instrumentarka. Za njegu stome u ovom periodu postoje specijalna pomagala. Najvažnija osobina
stomadress vrećice je providnost, što medicinskoj sestri – tehničaru na odjelu intenzivne njege omogućije
konstantno praćenje veličine, boje, izgleda stome, okoline stome kao i sadržaja iste.
Drugi aspekt smještaja ovih bolesnika u jedinicu intenzivne njege je neophodnost specijalnog liječenja, npr.
mehanička ventilacija. Specifična uloga medicinske sestre – tehničara ogleda se i u kontinuiranoj nadoknadi
tekućine, primeni analgetske terapije, nadoknadi krvi i krvnih derivata, eventualnoj primjeni nutritivne
potpore.
Prihvatajući suvremena pravila, svaki član tima mora imati određena znanja i vještine i konstantno ih
nadograđivati. Visoka stručnost osoblja, suvremena tehnologija, kao i otvorenost i spremnost za suradnju, za
prenošenje i usvajanje novih znanja vode pozitivnim rezultatima.

preuzmi dokument