Štefanija Draganić, Vesna Bratić

KBC Zagreb

sepsa,septički šok, liječenje, zdravstvena njega

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Sepsa se definira kao sustavni upalni odgovor ljudskog organizma koji je prouzročen
infekcijom koja može, ali ne mora biti dokazana.
Razlikujemo tri oblika sepse: nekomplicirana sepsa, teška sepsa i septički šok. U teškoj sepsi
i septičkom šoku izražena je hipotenzija koju se u prvom redu nastoji kompenzirati nadoknadom volumena a zatim vazoaktivnim lijekovima . Prema podacima iz SAD od sepse godišnje
obolijeva oko 750 000 osoba, a jedna četvrtina oboljelih razvija kliničku sliku teške sepse i
septičkog šoka.
Današnje smjernice za liječenje sepse temelje se na ranoj primjeni antimikrobnih lijekova, na
cijelom nizu mjera koje su usmjerene na korekciju i održavanje poremećenih vitalnih funkcija,
te važnosti i kompleksnosti zdravstvene njege takvog bolesnika.
Usprkos suvremenim principima liječenja mortalitet teške sepse i septičkog šoka iznosi 30 do
50%.
Smatra se da je jedan dio nepovoljnih ishoda posljedica pretjeranog upalnog odgovora,
oslobađanja brojnih proupalnih molekula, generalizirane disfunkcije endotela krvnih žila i
oštećenja funkcije organa udaljenih od primarnog sijela infekcije (tzv. multiorgansko
zatajenje).
U ovom radu prikazat ćemo slučaj bolesnika sa septičkim šokom.

preuzmi dokument