Tomica Klemen, Miroslav Herceg

OB Varaždin

elektrostimulator, ekg, intervencije medicinske sestre

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Cilj ovog rada je prikazati indikacije za privremenu implantaciju elektrostimulatora. Prilikom ugradnje
ELS srca veliku ulogu ima medicinska sestra koja priprema pacijenta i pribor. Prije zahvata potrebno
je pacijenta psihički i fizički pripremiti te osigurati informirani pristanak za ugradnju privremenog ELS.
Prilikom postavljanja privremenog ELS srca do izražaja dolazi timski rad u kojemu je medicinska sestra
ključni čimbenik ukupne kvalitete zdravstvene skrbi. Ona svojom stručnošću, profesionalnim
kompetencijama i spretnošću osigurava miran tijek zahvata te pravodobnu reakciju u slučaju
komplikacija .

preuzmi dokument