Tomislav Čanžek, Margita Poturić, Adriano Friganović

KBC Zagreb

ECMO, prikaz slučaja, zdravstvena njega

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Zatajenje srca je poremećaj kod kojeg srce gubi sposobnost djelotvornog
pumpanja krvičime ne uspijeva zadovoljiti potrebe organa i cijelog tijela.
Kada se kliničko stanje pogorša i nema vise odgovora na farmakolosku
terapiju ostaju jos dvije metode lijecenja,
a to su transplantacija srca ili mehanička potpora srcu. Međutim
transplantacija ima ograničavajući faktor, a to je broj raspoloživih organa
pa mehanička potpora postaje sve zastupljeniji model liječenja bolesnika
sa refraktornim zatajenjem funkcije srca.
ECMO ( ekstrakorporalna membranska oksigenacija ) je oblik
izvantjelesnog održavanja života u kojem umjetna van jska cirkulacija
sprovodi vensku krv od bolesnika do uređaja za izmjenu plinova gdje se
krv obogaćuje kisikom, a otklanja se ugljični dioksid.
Krv se zatim vraća u sistemsku cirkulaciju bolesnika.U liječenju bolesnika
ukljuceni su kardijalni kirurzi, kardiolozi, anesteziolozi, medicinske sestre,
perfuzionisti i fizioterapeuti.
Zdravstvena njega temelji se na kontinuiranom nadzoru kardiovaskularnog
i respiratornog sustava te koagulacijskog statusa. Tehničko znanje i
rukovanje uređajem omogućuju prepoznavanje nepovoljnih promjena sa
ciljem spriječavanja posljedica koje mogu
ugroziti bolesnka. Kvalitetno provođenje zdravstvene njege : suosjećanje,
brižnost, pažnja
prihvaćanje, povjerenje i odgovornost za sve one koji su povjereni
sestrinskoj skrbi prevenira nastanak mogućih komplikacija lijećenja.

preuzmi dokument