Ivana Zubak, Anna Ivanovna Farkaš

KBC Zagreb

latentna, aktivna, liječenje, edukacija, izolacija

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Tuberkuloza je zarazna bolest uzrokovana M. Tbc.
Aerogena infekcija koja se prenosi inhalacijom bakterija koje se nalaze u kapljicama
što ih bolesnik kašljanjem, kihanjem, smijanjem i govorom raspršuje u okolinu.
Nakon infekcije bacilom TBC-a, mogu se dogoditi dvije stvari:
-imunosni sustav osobe sprečava širenje infekcije i osoba
postaje latentno zaražena
-imunosni sustav ne može zadržati infekciju i osoba razvija
aktivni oblik tuberkuloze.
Rizik od infekcije bacilom tuberkuloze i razvoja bolesti je najveći prilikom kontakta sa
zaraženim osobama, zatim kod osoba koje žive u napučenim zajednicama s lošim
higijenskim uvjetima života, kao i kod osoba s lošom prehranom.
Komplikacije TBC-a su: pneumotoraks, hemoptiza, bronhiektazije...
Liječenje je dugotrajno, šest do devet mjeseci, a katkad i do godinu dana.
Kirurško liječenje tuberkuloze
Resekcija pluća kod bolesnika s multirezistentnim M. Tbc. Kod bolesnika gdje je
tuberkuloza izliječena, ali imaju ponavljajuće jake hemoptize iz otvorenih kaverni.
Kirurško odstranjenje tuberkuloznog empijema koji se nije izliječio.
Zdravstvena njega
Pacijenti koji boluju od AKTIVNE tuberkuloze pluća obavezno se smještaju u
prostoriju za izolaciju.
Pacijenti koji boluju od LATENTNE tuberkuloze pluća ako nije moguće smjestiti u
prostoriju za izolaciju zbog trenutne situacije u JIL-u, smještaju se među ostale
pacijente, te ih se odvaja od drugih pacijenata paravanom najmanje jedan metar
razmaka između kreveta uz provođenje kontaktne izolacije.
Prema standardnom operativnom postupku od strane Ureda za kvalitetu.
Medicinska sestra/tehničar prije primitka pacijenta iz operacijske sale mora pripremiti
prostor, pribor za osobnu zaštitu, pribor za njegu pacijenta.
Prostoriju ili prostor koji je namijenjen za izolaciju, potrebno je funkcionalno
namjestiti, bez suvišne aparature i namještaja.
Educira pacijenta o njegovoj bolesti, (istaknuti važnost o načinu prenošenja
tuberkuloze osobito aktivno oboljelim pacijentima), ponašanju, pravilnom i redovitom
uzimanju lijekova. Potrebno je pojačati samopouzdanje pacijenta i upoznati sa
načinom života.

preuzmi dokument