Mirela Končar, Željaka Dorotić, Vjekoslav Kukec, Mirjana Meštrović, Milka Jurenović

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje neurokirurških bolesnika, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

sestrinske intervencije, intrakranijski tlak

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Kraniocerebralnim ozljedama smatramo sve ozljede lubanje i mozga koje nastaju djelovanjem izravne ili
neizravne sile. Težina ozljede ovisi o životnoj dobi, anatomskim osobitostima lubanje i mozga, te o smjeru i
trajanju djelovanja sile. Kraniocerebraln e ozljede najčešće dijelimo na otvorene i zatvorene ozljede. Ozljede
nastale u samom trenutku ozljeđivanja nazivamo primarnim ozljedama i na njih ni na koji način ne možemo
utjecati. Međutim, adekvatnim i pravovremeno provedenim intervencijama možemo umanjiti razvoj
sekundarnih ozljeda. Zdravstvena njega bolesnika s teškom ozljedom mozga zahtjevna je i vrlo kompleksna,
a medicinska sestra ravnopravan je član tima.

preuzmi dokument