Edita Horvat, Martina Valentak

OB Varaždin

akutni pankreatitis, medicinska sestra, proces zdravstvene njege

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Akutni pankreatitis(AP) je upalna bolest gušterače koja se može manifestirati od blagog edema gušterače do potpune nekroze organa. Predstavlja skup dinamičnih, lokalnih i sistemskih patofizioloških promjena nastalih iznenadnim prodorom pankreasnih enzima u žljezdani parenhim. Najčešće je praćen jakim bolovima u gornjem dijelu trbuha. Postoji niz etioloških čimbenika AP i u 75-85% slučajeva bolesti lako ih je prepoznati. Najčešći uzročnik bolesti su alkohol i žučni kamenci. Bilijarni pankreatitis je najčešće uzrokovan prolaskom malog kamenca ,manjeg od 5mm,kroz ductus cistikus i njegovim privremenim smještajem u Odijev sfinkter (opstrukcija pankreatičnog kanala). Alkohol spada u grupu etioloških toksičnih čimbenika AP i drugi je najvažniji etiološki čimbenik AP, a češće se javlja kod muškaraca u četvrtom i petom desetljeću života. Bolesnici pate od mnoštva simptoma koji uključuju naglu bol u gornjem abdomenu, meteorizam,vručicu, mučninu, povračanje, ileus i žuticu. Bol nastaje naglo,u gornjem abdomenu, pojasasto se širi u leđa i lijevo rame, dosegne maksimalni intenzitet unutar 10-30 minuta i može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Bolovi su često praćeni povračanjem i mučninom. Intenzitet i lokalizacija bolova kod AP povezani su sa proširenošću patološkog procesa. Dijagnoza bolesti postavlja se na osnovi anamnestičkih podataka,kliničke slike te laboratorijske i slikovne dijagnostike. Osnovne mjere liječenja usmjerene su na suzbijanje bolova te sprečavanje lokalnih i općih komplikacija bolesti. Bolesnici sa težim oblikom pankreatitisa praćenog s komplikacijama liječe se u JIL-u. Medicinska sestra ima veoma važnu ulogu u liječenju bolesnika sa AP. Sudjeluje u: monitoriranju bolesnika i praćenju vitalnih funkcija, izvođenju dijagnostičko-terapijskih postupaka, planiranju i provođenju zdravstvene njege, vođenju sestrinske dokumentacije te u pravovremenom uočavanju komplikacija.

preuzmi dokument