Autori: Stjepan Grabarević, Mislav Filipčić, Vesna Bratić

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: hemangiom jetre, poslijeoperacijske komplikacije, intenzivno liječenje

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Hemangiom jetre obično se javlja kao abnormalni splet krvnih žila veličine od 1.5 cm do 4 cm. Hemangiom jetre je nešto učestaliji kod žena, a osim toga često je i veći kod žena zbog djelovanja estrogena koji pospješuje rast hemangioma. Hemangiom jetre u većini slučajeva ne uzrokuje nikakve komplikacije. Međutim ponekad se simptomi ipak mogu javiti i tada su praćeni komplikacijama poput: povećanja hemangioma (stanje se počinje nadzirati kako hemangiom ne bi puknuo), oštećenja jetre, bolova koji su uzrokovani rastom hemangioma, prsnuća hemangioma kada dolazi do po život opasnog unutarnjeg krvarenja.

Indikacije za kirurški zahvat uključuju prisutnost progresivnih simptoma u abdomenu, spontanu ili traumatsku rupturu, brzo proširivanje lezije, Kasabach-Merrittov sindrom i nejasnu dijagnozu. Četiri su vrste kirurških postupaka u liječenju hemangioma jetre, resekcija jetre, enukleacija, ligacija jetrene arterije i transplantacija jetre.

Prikaz slučaja: 40- godišnja pacijentica je primljena u Jedinicu intenzivnog liječenja kirurških bolesnika nakon elektivnog operativnog zahvata. Ubrzo po dolasku iz operacijske sale ekstubirana, dalje tijekom boravka respiracijski suficijentna. Postoperativni tijek komplicirao se krvarenjem, nadoknađivana je krvnim pripravcima prema ROTEM-u. Prate se pleuralni izljevi od dolaska, te napravljena evakuacija torakocentezom s desne strane. Zbog akutne bubrežne insuficijencije dijalizirana je u više navrata. Antimikrobna terapija provođena je prema antibiogramu. Nakon 19 dana liječenja u Jedinici intenzivnog liječenja kirurških bolesnika, pacijentica se premješta na Zavod za hepatobilijarnu kirurgiju i transplantaciju abdominalnih organa, Klinike za kirurgiju. Kod otpusta bolesnica je pri svijesti, respiracijski suficijentna, hemodinamski stabilna, afebrilna, održane diureze.