Marina Stanković

Služba za reanimaciju i anesteziju OB “Dr.Josip Benčević“, Slavonski Brod

neinvazivna ventilacija,dispneja,respirator,medicinska sestra,pacijent

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Neinvazivna ventilacija (NIV) se definira kao bilo koji oblik ventilacijske potpore primjenjen bez upotrebe endotrahealnog tubusa,laringealne maske ili traheostomske kanile,a podrazumjeva korištenje respiratora koji podržavaju continous positive airway pressure(CPAP) ili biphasic positive airway pressure (BiPAP).
Kriterij za uključivanje pacijenta na NIV:
• Suradnja pacijenta(bitna komponenta koja isključuje delirantne,agitirane ili komatozne pacijente,pacijenti moraju imati očuvanu svijest)
• Dispneja(od umjerene do teške)
• Tahipneja(>24 udaha/min)
• Korištenje pomoćne muskulature kod disanja
• Hiperkapnija i respiratorna acidoza(pH7.10-7.35)
• Hipoksemija
Pogodna klinička stanja za neinvazivnu ventilaciju za većinu bolesnika su:
• Kronična opstruktivna plućna bolest(KOPB)
• Kardiogeni edem pluća
• Pneumonija
• Astma
• Postoperativni respiratorni distres i respiratorno zatajenje
• ARDS
• Neuromuskularna respiratorna isuficijencija
NIV koristi podršku raznih sučelja koji su se nastali razvijati prema što udobnijim i učinkovitijim svojstvima.Danas se koriste nazalne maske,orofacijalne maske,pune maske za lice,usnici(nastavci za usne),nazalni jastučići i helmet(kacige).
Procjena stanja pacijenta:
• Evidencija vitalnih znakova prije i nakon postavljanja pacijenta na NIV
• Evidencija acidobaznog statusa,plinova u krvi prije i nakon primjene NIV
• Evidencija i praćenje broja respiracija(90%)
• Procijena stanja svijesti
• procijena stanja-prisutnost simptoma i znakova(pluća,srce)
• priprema pacijenta –objasniti pacijentu sistem rada respiratora,potrebu za NIV
Sestrinske dijagnoze:
Neupućenost u način liječenja
Zabrinutost za vlastito stanje
Smanjena prohodnost dišnih puteva u svezi s pojačanom sekrecijom
Anksioznost
Visok rizik za povraćanje i aspiraciju
Visok rizik za oštećenje integriteta kože lica

preuzmi dokument