Dubravka Jerković, Jasna Horvat, Adela Brežni

Klinika za plućne bolesti “ Jordanovac”, Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje

miastenia gravis, acetil-kolin, timus, timom, kortikosteroidi, plazmafereza, timektomija, miastenička kriza

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Miastenia gravis je autoimuna bolest koja nastaje zbog djelovanja autoantitijela na acetilkolinske receptore
na postsinaptičkoj mišićnoj membrani. Posljedica toga je oslabljen učinak acetil-kolina koji je potreban za
mišićnu kontrakciju. Ujutro se bolesnik budi relativno odmoran,a tijekom dana nastaje slabljenje. Nije
prisutan umor,nego bolesnik ne može ponovno izvršiti određenu radnju.MG se obično javlja u dobi od 20 -30 god. i češća je kod žena.
Oblici MG: okularni, generalizirani, fulminantni, a u pedijatriji: kongenitalni i neonatalna MG.
Liječenje se provodi kortikosteroidima, plazmaferezom i timektomijom tj. uklanjanjem prsne žlijezde kod svih
bolesnika sa povećanim timusom (u 75% bolesnika) ili sa timomom (tumorom timusa).
Nakon timektomije pacijent se smješta u JIL, obavezan je monitoring i praćenje svih vitalnih funkcija.
Promatra se izgled rane, te izgled i količina dreniranog sadržaja na redon drenu. Pacijent se smješta u
Fowlerov položaj sa fleksijom glave. Med. sestra mora poticati pacijenta na iskašljavanje i što raniju
mobilizaciju.
Kod pacijenata sa MG može doći do miasteničke krize uzrokovane pogoršanjem mišićne slabosti do mjere
životne ugroženosti, zatajenja disanja, aspiracija hrane i sline. Takav bolesnik se obavezno liječi u JIL - u uz
umjetnu ventilaciju i pulmonalnu fizioterapiju.

preuzmi dokument