Martina Mikšaj, Irma Marinić, Igor Pelaić

Klinički bolnički centar Zagreb Zavod za hitnu medicinu

hipotermija, bolesnici, zbrinjavanje, učestalost prijema

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Hipotermija je definirana kao nenamjerno smanjenje tjelesne temperature na manje od 35°C.
Razlikujemo dvije vrste hipotermije:
-primarna: nastaje zbog akcidentalnog izlaganja hladnoći,
-sekundarna: nastaje kada neka bolest uzrokuje poremećaj termoregulacije.
Hipotermiju dijelimo na tri osnovne grupe:
-blaga (32-35°C)
-umjerena (28-32°C)
-teška, po život opasna (<28°C).
Postoji i namjerno pothlađivanje, tzv. terapijska hipotermija moja se provodi kod bolesnika sa preživjelim kardiorespiratornim arestom.
Cilj rada je prikazati učestalost prijema i zbrinjavanja bolesnika u hipotermiji U Zavodu za hitnu medicinu, kao i tijek zbrinjavanja i postupke koji se pritom provode. Također za cilj smo imali istražiti broj reanimacija kod bolesnika u hipotermiji.
Zavod za hitnu medicinu tijekom 2010. godine primio je i obradio ukupno 101922 bolesnika, što je u 24-satnoj smjeni u prosjeku 250-300 bolesnika.
Od ukupnog broja pregledanih, 65 bolesnika imalo je dijagnozu hipotermije i to:
-42 bolesnika imalo je blagi stupanj hipotermije,
-12 bolesnika imalo je umjereni stupanj hipotermije,
-11 bolesnika imalo je teški stupanj hipotermije.
Pojavnost hipotermije bila je najčešća kod akutno intoksiciranih bolesnika (droga, alkohol), te kod bolesnika stradalih u teškim prometnim nesrećama.
Pojavnost hipotermije je zastupljena u svim godišnjim dobima, a ne samo u zimskom periodu i zastupljene su sve dobne i spolne skupine.
Bolesnici u teškom stupnju hipotermije trijažirani su kao 1. stupanj hitnosti, te njihova obrada započinje odmah u jednoj od sala za reanimaciju gdje se započinju provoditi mjere i postupci ugrijavanja i intenzivnog liječenja, do finalnog zbrinjavanja u Jedinici intenzivnog liječenja.
Važno je napomenuti kako je od ukupnog broja bolesnika u hipotermiji (65) njih 64 otpušteno kući nakon bolničkog liječenja sa poboljšanim zdravstvenim stanjem, a kod jedne bolesnice nastupio je smrtni ishod.

preuzmi dokument