Brigita Bagara, Borna Holeš

KBC Osijek

kraniocerebralna ozljeda, zbrinjavanje

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

KC ozljede spadaju u vrlo česte ozljede uvjetovane suvremenim načinom
života. Po posljedicama spadaju u teške ozljede koje često ugrožavaju
život uzrokujući veliku smrtnost ili ostavljajući tešku invalidnost.
Dijagnosticiranje KC ozljeda je teško i zahtijeva iskustvo, a uvjet oporavka
je pravilno liječenje, zdravstvena njega, a kasnije i rehabilitacija bolesnika.
Zbog važnosti vremenskog faktora kod KC ozljeda jako su važni
prehospitalni postupci poduzeti na mjestu nesreće, koji kasnije rezultiraju
smanjenjem smrtnosti i većim brojem izlječenja.
Osoblje hitne medicinske pomoći, bolnice i rehabilitacijskog centra su
neraskidivo povezani i bilo kakav prekid u toj vezi može rezultirati
pogoršanjem zdravstvenog stanja bolesnika, produženi boravak bolesnika
u bolnici i povećanje troškova liječenja, a posljedice ozljede mogu biti teže
i rehabilitacija duža.
U radu je prikazan značaj cjelokupne zdravstvene njege bolesnika s KC
ozljedom od primitka u bolnicu pa sve do otpusta iz bolnice, s naglaskom
na zdravstvenu njegu bolesnika s teškom KC ozljedom čije je stanje
zahtijevalo liječenje u jedinici intenzivnog liječenja gdje je znanje,
sposobnost i angažman medicinske sestre od velikog značenja. Istaknuta
je uloga medicinske sestre u tom procesu. Medicinska sestra je osoba
koja je 24 sata dnevno uz bolesnika i koja trajno prikuplja podatke o
bolesniku, procjenjuje njegovo stanje i ako je potrebno reagira na uočene
promjene u bolesnikovu stanju. Cilj zdravstvene njege koju provodi
medicinska sestra je poboljšanje zdravstvenog stanja bolesnika i
sprječavanje komplikacija bolesti. Iako se veliki dio intervencija odnosi na
pružanje neposredne fizičke pomoći to ipak nije sve. Značajno mjesto
zauzima socijalni faktor; edukacija i razgovor s bolesnikom i njegovim
bližnjima.

preuzmi dokument