Antonio Kunštek, Josip Garić

OB Varaždin

AIM, komplikacije infarkta miokarda, intervencije medicinske sestre sestrinske dijagnoze

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Akutni infarkt miokarda nastaje zbog potpunog prekida protoka krvi kroz koronarnu arteriju ili njezin
ogranak koje opskrbljuju srčani mišić kisikom i hranjivim tvarima, zbog čega u ograničenom dijelu
mišićne srčane stijenke dolazi do odumiranja, tj. propadanja stanica.

Zahvaljujući velikom napretku u dijagnostici, terapiji i prevenciji u zadnjih desetak godina došlo je do
smanjenja stope smrtnosti u Hrvatskoj. Akutni infarkt miokarda (AIM) je u velikoj mjeri preventabilna
bolest, što je u čvrstoj mjeri u vezi sa životnim navikama i promjenjivim fiziološkim čimbenicima.
Dokazano je da promjena rizičnih čimbenika smanjuje smrtnost od ove bolesti. Zbog slabe
informiranosti populacije o rizičnim čimbenicima, koji utječu na nastanak AIM, simptoma i
komplikacija koji se javljaju gubi se važnost u pravovremenom javljanju u zdravstvenu ustanovu.
Komplikacije infarkta miokarda predstavljaju naglo nastalo, po život ugrožavajuće stanje koji zahtjeva
hitno liječenje i specifičnu sestrinsku skrb.

preuzmi dokument