Autori: Ksenija Kukec, Kristina Turković, Željka Gajski

Ustanova zaposlenja: OB VARAŽDIN

Ključne riječi: Guillan-Barre sindrom (GBS),zbrinjavanje bolesnika,Jedinica intenzivnog liječenja

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Guillan-Barre sindrom (GBS) je akutna upalna demijelinizirajuća polineuropatija. Bolest nije česta,javlja se najčešće nekoliko dana ili tjedana nakon infekcije respiratornog ili gastriontestinalnog trakta. Simptomi prisutni u bolesnika su opća slabost,bol i trnci u rukama i nogama. Ukoliko se bolest ne prepozna može doći do respiratorne insuficijencije,srčanog zatajenja te letalnog ishoda. Zbog mogućnosti razvoja po život opasnih komplikacija ti bolesnici zahtijevaju zbrinjavanje u JIL-a. Kod sestrinske skrbi za pacijenta oboljelog od GBS bitno je da medicinska sestra bude educirana o sindromu i njegovim simptomima, kako bi u potpunosti mogla shvatiti pacijentove probleme i kako bi mogla sastaviti adekvatan plan zdravstvene njege. Najbitnije kod liječenja pacijenta s GBS je multidisciplinaran i holistički pristup te komunikacija između pacijenta i ostalog medicinskog osoblja. Cilj rada je prikazati zbrinjavanje bolesnika sa GBSsindromom u JIL-a.