Davorka Vincek

OB Varaždin

AIM, fibrinoliza, intrervencije medicinske sestre

''9. Simpozij HDMSARIST-a''

Varaždin, 28.-29. listopada 2016. godine

Akutni infarkt miokarda (AIM) nastaje zbog naglog prekida protoka krvi kroz koronarne arterije. U
određenom dijelu miokarda u tom slučaju dolazi do nekroze, stoga je potrebno što prije uspostaviti
reperfuziju okludirane koronarne arterije. Ovisno o vrsti i lokalizaciji, akutni infarkt miokarda (AIM)
dijeli se u skupinu s podizanjem ST-spojnice u EKG-u, takozvani STEMI i u skupinu bez podizanja STspojnice, takozvani NSTEMI. Bolesnici koji imaju visoki rizik za iznenadnu srčanu smrt, prvenstveno
bolesnici sa STEMI infarktom, nastoje se identificirati što ranije, po mogućnosti već kod prijema.
Kardiolog će na temelju kratke i ciljane anamneze, te brze dijagnoze odlučiti o odabiru optimalnog
liječenja bolesnika; upućivanje na primarnu perkutanu koronarnu intervenciju (PCI) ili liječenje
postupkom fibrinolize. Rezultati PCI bolji su od onih fibrinolitičke terapije, međutim, u pojedinim
slučajevima nije moguć postupak PCI, bilo zbog tehničkih problema (nemogućnost hitnog transporta
do tercijarnog centra) ili zbog određenih kontraindikacija. Postupak fibrinolize, priprema bolesnika
prije samog postupka, kontraindikacije, te priprema i doziranje određenih vrsta fibrinolitika prikazani
su u radu, kao i praćenje bolesnika u samom toku te nakon postupka fibrinolize, a u cilju sprečavanja
komplikacija koje su moguće u ranom i kasnijem tijeku bolesti.

preuzmi dokument