Štefanija Pavlic-Bermanec

op.blok bolnice Čakovec

kronična respiratorna insuficijencija, trajna arteficijelna ventilacija u kućnim uvjetima, promjena traheostomskog tubusa, nadzor nad ev. infekcijama,psihološka potpora,pribor za promjenu traheostomskog tubusa,sadržaj kovčega za reanimaciju

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

U ovom prikazu želimo podijeliti naša iskustva s dosada neubičajenom praksom zbrinjavanja pacijenata na
trajnoj arteficijelnoj ventilaciji u kućnim uvjetima.Od 3. mj.2008.g.u našoj bolnici su liječena tri pacijenta s
kroničnim neurološkim bolestimakoje su uzrokovale motornu slabost respiracijske muskulature zbog čega
su razvili kroničnu respiratornu insuficijenciju koja zahtijeva arteficijelnu ventilaciju.
Nakon nabave kućnog respiratora i edukacije obitelji pacijenata,njihovo daljnje liječenje i zbrinjavanje je
nastavljeno u kzćnim uvjetima.
Zbog potrebe periodične promjene traheostomskog tubusa,tim koji uključuje anesteziologa,
otorinolaringologa i anesteziološkog tehničara, odlazi u kuću pacijenata i obavlja taj postupak.Ovaj rad
ukazuje na zadatke anesteziološkog tehničara u zbrinjavanju ovih pacijenata.

preuzmi dokument