Natalija Begić

Služba za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Opća bolnica «Dr J.Benčević», Slavonski Brod

CO, SVV, VIGILEO

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Već dugo vremena postoji potreba za adekvatnim hemodinamskim monitoringom kod velikim operativnih
zahvata.Takav hemodinamski monitoring treba biti jednostavan za upotrebu, bez potrebe za kalibracijom,
invazivan što je manje moguće, a s druge strane treba nam dati dovoljnu količinu podataka kako bi osigurali
adekvatnu hemodinamiku bolesnika. Jedan takav hemodinamski monitoring je VIGILEO monitor sa FloTrack
sistemom proizvođača Edwards Lifescience koji se koristi u našoj ustanovi. Radi se o monitoru koji nam
omogućuje kontinuirano mjerenje srčanog izbačaja (CO-cardiac output) na temelju analize krivulje art. tlaka i
demografskih podataka bolesnika (dob, spol, visina, težina) te SVV-varijaciju udarnog volumena bolesnika u
respiratornom ciklusu. Vrijednost CO i SVV su se pokazali kao pozdani pokazatelji hemodinamike bolesnika
koji je na mehaničkoj ventilaciji kod velikih op.zahvata.

preuzmi dokument